.x

  Aktualno?ciO SzkoleO DzwoliZdjęciaFilmy DokumentyPedagog

Kontakt:

tel. 158752204

email:

 zsdzwola@wp.pl

Adres:

ZS w Dzwoli

23-304 Dzwola 121B

Kliknij w pajacyka

 

30.06.2019

 

24.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 

19 czerwca uczniowie Zespołu Szkół w Dzwoli zakończyli naukę w roku szkolnym 2018/2019. Po uroczystej mszy świętej odprawionej przez ks. Łukasza Nawrota nadszedł czas na podsumowanie efektów rocznej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców. Po wystąpieniu dyrektora szkoły W. Muchy wychowawcy klas wręczyli nagrody książkowe uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Absolwenci Gimnazjum w Dzwoli, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem to:
Karolina Flis, Agata Kot, Magdalena Kiszka, Damian Flis i Natalia Oleszko.

W tym roku, po raz pierwszy pożegnaliśmy absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Publiczną Szkołę Podstawową z wyróżnieniem ukończyli: Natalia Szpot, Agata Flis i Jakub Świś.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali także:
kl. VII – Łucja Jargiło i Konrad Siemczyk,
kl. VI – Julia Jargieło, Kinga Kiszka i Sylwia Rząd,
kl. V – Natalia Lewandowska i Patryk Abram,
kl. IV – Karolina Ksykiewicz, Joanna Bielak, Oliwia Lewczyk, Kacper Szewc, Anna Świś
i Daniel Grzywiński.
Uczniowie klas I – III  uzyskujący najlepsze wyniki:
kl. III – Aleksandra Powęska, Magdalena Balwiarz, Klaudia Łukomska, Aleksandra Abram, Justyna Jaszek i Kacper Myszak,
kl. II – Michalina Grzywna, Alicja Gzik, Jakub Flis, Natalia Papierz i Kamila Szpot,
kl. I – Daria Kaproń, Szczepan Papierz, Kacper Nalepa, Kacper Bożek.

Nagrody książkowe otrzymali również absolwenci aktywnie działający w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim – Angelika Papierz, Natalia Szpot, Damian Flis i Dominik Pawlos.

Po części oficjalnej uczniowie klas VIII i III gimnazjum złożyli muzyczne podziękowania wszystkim, którzy włożyli trud w ich wychowanie, dbali o ich rozwój, edukację,  bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w szkole. Serdeczne słowa wdzięczności za trud włożony w ich wychowanie, absolwenci skierowali do swoich wychowawczyń – B. Buryty i I. Sołtys oraz swoich kochanych rodziców. Rodzice absolwentów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem otrzymali listy gratulacyjne z rąk dyrektora szkoły W. Muchy. Natomiast wszyscy rodzice otrzymali podziękowania od dyrekcji i grona pedagogicznego za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w życie szkoły.

Dyrektor W. Mucha złożył podziękowanie pani Beacie Wiśniewskiej Przewodniczącej Rady Rodziców, za  wieloletnią współpracę z Zespołem Szkół w Dzwoli.

Uczniowie klasy VII, którym niełatwo rozstać się ze starszymi koleżankami i kolegami, również pożegnali tegorocznych absolwentów życząc im wytrwałości w dążeniu do celu.

Kochani Absolwenci!

Pamiętajcie słowa E. Roosevelta „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”. A więc oddajcie się marzeniom i róbcie wszystko, co w Waszej mocy, by one się spełniły. I pamiętajcie, jesteście zawsze miłymi gośćmi w murach naszej szkoły.

Powodzenia!                                                                ZDJĘCIA

                                                                                                           B. Buryta

24.06.2019

Sprawozdanie z realizacji projektu „Technologie z klasą”

Uczniowie klasy III szkoły podstawowej uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym
w projekcie edukacyjnym „Technologie z klasą” zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci, która od 12 lat popularyzuje naukę i upowszechnia autorskie metody nauczania. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w 8 godzinach zajęć, których głównym celem było doskonalenie ich umiejętności korzystania z  nowych technologii, utrwalenie zasad bezpieczeństwa w sieci oraz nauka programowania. Dzięki udziałowi
w projekcie uczniowie rozwinęli kompetencje społeczne, kształtowali umiejętność logicznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Największą radość wywoływały poprawnie wykonane zadania z zakresu programowania.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w oparciu o wypracowaną przez Fundację Metodę Pytań i Doświadczeń. Jej celem jest kształtowanie myślenia naukowego, opartego na stawianiu pytań badawczych, przeprowadzenie procesu badawczego oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzonych badań. Wszystkie cele zajęć były zgodne z podstawą programową nauczania zajęć komputerowych w kl. I – III.
 

24.06.2019

Konkurs plastyczny w ramach preorientacji zawodowej

W ramach realizacji zadań przewidzianych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego, wśród przedszkolaków i uczniów klas I – III został przeprowadzony konkurs plastyczny „Świat zawodów”. Głównym celem konkursu było ukazanie dzieciom różnorodności zawodów wykonywanych przez dorosłych, zapoznanie ze specyfiką pracy w danym zawodzie, a także preorientacja zawodowa.

Dzieci z przedszkola wykonały pracę plastyczną „Moja mama w pracy. Mój tata w pracy”, natomiast uczniowie klas I – III przedstawili swoje marzenia nt. przyszłości zawodowej w rysunkach  „Kim będę, gdy dorosnę?”

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

Przedszkolaki:

I miejsce – Marcelina Jargiło

II miejsce – Oliwia Fuszara

III miejsce – Bartłomiej Papierz

Uczniowie klas I – III

I miejsce – Jakub Ksykiewicz kl. III

II miejsce – Nina Papierz kl. II

III miejsce – Michalina Grzywna – kl. II

 

Wymienieni uczniowie otrzymali z rąk pani wicedyrektor Renaty Dychy pamiątkowe dyplomy i książki.

18.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 19.06.2019, zbiórka przed szkołą o 7.45!

Admin

7.06.2019

Klasa IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli w liczbie 15 uczniów po całorocznych przygotowaniach na lekcjach zajęć technicznych przystąpiła do egzaminu na Kartę Rowerową. W dniu 29 maja 2019 roku odbył się egzaminz wiedzy teoretycznej na którym uczniowie musieli wykazać się wiedzą ze znajomości znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Następnie, 05 czerwca 2019 roku uczniowie przystąpili do egzaminu praktycznego z jazdy rowerem. Egzamin ten polegał na pokonaniu toru z zachowaniem zasad ruchu drogowego. Wszyscy uczniowie klasy IV zdali egzamin teoretyczny jak i praktyczny. Zdobyte wiadomości i umiejętności będą mogli wykorzystać w praktyce. Należy pamiętać że stając się użytkownikiem drogi trzeba zawsze bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów ruchu drogowego jak i zachować szczególną ostrożność poruszając się po drodze rowerem. ZDJĘCIA

                                                                                                          Ireneusz Daniłowicz

7.06.2019

„Majówka u Witosa”

10 maja Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lub. obchodził Dzień Patrona Szkoły pod hasłem „Majówka u Witosa”, w którym wzięli udział uczniowie klas VIII i  III gimnazjum z wychowawczyniami. Głównym celem uroczystości była promocja szkoły oraz profilaktyka bezpieczeństwa. Oprócz poznania oferty edukacyjnej i bazy lokalowej szkoły uczniowie mieli możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami w zawodach strzelecko – obronnych „O Puchar Dyrektora Szkoły” oraz w geodezyjnej grze terenowej.
W symulatorze dachowania można było doświadczyć wrażeń towarzyszących wypadkom samochodowym. Mistrz Polski Krzysztof Drabik zaprezentował pokaz barmański zachęcając uczniów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Mistrzowie gastronomii przygotowali poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania. ZDJĘCIA

B. Buryta, I. Sołtys

6.06.2019

„Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

Dobiegły końca działania realizowane w naszej szkole w ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej  „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” przygotowanej przez Fundację Wspomagającą Wychowanie „ARCHEZJA” i Ministerstwo Sprawiedliwości. Realizacja kampanii zakładała przeprowadzenie działań skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących profilaktyki zachowań  ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych. W bieżącym roku szkolnym ukierunkowane one były na wzmacnianie autorytetu rodzica i nauczyciela. Całość kampanii oparta jest na wartościach zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, które wskazują nam najważniejsze cele: edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału  młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

Podczas zajęć profilaktyczno – edukacyjnych uczniowie nauczyli się jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zostali zachęceni do szukania prawdziwych autorytetów, ponieważ to w  relacji z nimi, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. Rola autorytetu w życiu człowieka jest bardzo istotna na wielu płaszczyznach:

- potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów,

- potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji,

- potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.

Realizacja kampanii wiązała się z wzięciem udziału w ogólnopolskich badaniach online, których wyniki zostaną opracowane i udostępnione społeczności naszej szkoły.

W ramach kampanii został zorganizowany konkurs dla uczniów klas IV – VIII „Przedstaw swojego Mistrza” – prezentacja multimedialna. Zwyciężczynią została Oliwia Lewczyk z kl. IV. Gratulujemy!

B. Buryta

30.05.2019

Zakończyła się część edukacyjna projektu przyrodniczo-fotograficznego "Life+ dla Lasów Janowskich". W ostatnim module dzieci odwiedziły bobrowiska na Porytowym Wzgórzu, oraz ostoję konika biłgorajskiego w Szklarni. Przed uczestnikami pozostała jeszcze część konkursowa, w której uczniowie z wszystkich grup biorących udział w projekcie będą zgłaszać swoje zdjęcia do oceny komisji konkursowej. Więcej informacji we wrześniu! ZDJĘCIA

Admin

17.05.2019

Foto relacja z kolejnego modułu warsztatów przyrodniczo-fotograficznych "Life+ dla Lasów Janowskich" do obejrzenia TUTAJ! Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ!

Admin

14.05.2019

"Jestem bezpieczny"

Dnia 30 kwietnia 2019 roku drużyna szkolna w składzie:
- Karolina Ksykiewcz kl. IV
- Patryk Abram kl. V
- Julia Komada kl. VI
zmagała się z testem wiedzy prewencyjnej "Jestem bezpieczny". W gminnej ekipie konkursu uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce. ZDJĘCIA

M. Gromysz

13.05.2019

Prezentacja Zespołu Szkół im. W. Witosa

26 kwietnia w murach naszej szkoły gościliśmy przedstawicieli Zespołu Szkól im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, panią Renatę Myszak i pana Radosława Szymańskiego. Głównym celem spotkania było przybliżenie uczniom klas VIII i III gimnazjum oferty edukacyjnej  wyżej wymienionej szkoły. Zespół Szkół zapewnia kształcenie przyszłym gastronomom, hotelarzom, logistykom, leśnikom. Nowością w ofercie szkoły jest promotor zdrowia i urody. Szkoła organizuje dla uczniów różnorodne kursy, które w przyszłości są przydatne w pracy zawodowej.

W przeddzień spotkania z uczniami miała miejsce prezentacja szkoły podczas spotkania z rodzicami uczniów klas VIII i III gimnazjum, przygotowana przez panią Annę Balczerowską i pana Radosława Szymańskiego.

B. Buryta

13.05.2019

Dni otwarte w biłgorajskich szkołach średnich

W dniu 25 kwietnia uczniowie klas VIII i III gimnazjum uczestniczyli w dniach otwartych biłgorajskich szkół średnich. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 następujących szkół: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Liceum Katolickie oraz Zespół Szkół Leśnych. Każda ze szkół dopasowuje ofertę edukacyjna do zmieniających się potrzeb rynku pracy, poziomu zainteresowania danym zawodem, profilem klasy. Ze szczegółową ofertą można zapoznać się na stronach internetowych szkół.

Absolwenci klas VIII i III gimnazjum do 15 maja wybierają szkoły średnie, w których chcieliby kontynuować edukację. Do tego terminu należy złożyć dokumenty aplikacyjne w szkole pierwszego wyboru.

Uczniowie, którzy nie są zdecydowani, jaką ścieżkę kształcenia wybrać, nie zarejestrowali się
w systemie rekrutacji lub nie wydrukowali jeszcze wniosku mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego. ZDJĘCIA

B. Buryta

24.04.2019

Nasza gmina przystąpiła do konkursu na Podwórko Talentów Nivea!
Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji i głosowania na naszą lokalizację!
Szczegóły akcji znajdziesz TUTAJ!

Admin

12.03.2019

 Ogłoszenie

Dyrektor ZS Dzwola zaprasza na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się dnia 25 kwietnia ( tj. czwartek)
o godz. 1600 w sali gimnastycznej.

W programie:

- spotkanie ogólne·         
- spotkanie z  wychowawcami
- prezentacje szkół średnich dla rodziców klas VIII SP i III G.

Dyrektor ZS Dzwola
        mgr Wiesław Mucha

12.03.2019

Ogłoszenie
Informacje dotyczące zakończonej rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Dzwoli można uzyskać w gabinecie wicedyrektor lub sekretariacie szkoły.

Dyrekcja

21.03.2019

Od 8-go kwietnia rusza elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Już teraz uczniowie klas 8 i 3 gimnazjum mogą poćwiczyć zgłaszanie się do następnego poziomu edukacyjnego na stronie treningowej. Szczegóły do pobrania w dziale DOKUMENTY!

Admin

19.03.2019

                             W dniu 15 marca gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   w Janowie Lub. pana Pawła Zezulińskiego, który wystąpił z prelekcją na temat zapobiegania  wypadkom w gospodarstwach rolnych. Szczególną uwagę zwrócił na wypadki podczas prac w gospodarstwie z udziałem dzieci. Wielokrotnie  nieostrożność nie tylko dzieci ale i dorosłych powoduje, że dochodzi do wypadku  zagrażającego zdrowiu i życiu.
                             Uczniowie klas I – IV otrzymali książeczki popularyzujące wiedzę na temat bezpieczeństwa na wsi – „Bezpieczeństwo, czyli jak unikać wypadków na wsi” oraz „Projekt Immortals czyli jak żyć na wsi bezpiecznie… i z pasją!”, wydane przez KRUS. Zachęcamy rodziców do przeczytania wspólnie z dziećmi przedstawionych treści, a przede wszystkim do tego aby nie pozostawiać małoletnich bez opieki i nie angażować do prac z wykorzystaniem maszyn, urządzeń, które stanowią zagrożenie. ZDJĘCIA

B. Buryta

13.03.2019

Wczoraj w naszej szkole odbyło się spotkanie pod hasłem "Myśliwi dzieciom". Szczegółowy opis zdarzenia i galeria zdjęć do zobaczenia TUTAJ.

Admin

08.03.2019

ŚWIATOWY DZIEŃ PSA

                                               „Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka”

Pieski, psiaki, kundelki, różnie je nazywamy. Są one dla niektórych ludzi jak członkowie rodziny. Uwielbiane, zadbane i niczego im nie brakuje. Ale są i takie czworonogi, które cierpią głód, są niechciane, często wyrzucane przez swoich właścicieli - 9 marca obchodzimy ich święto. W związku z tym, w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi ulubionymi pluszakami- pieskami. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na wyrabianie szacunku i propagowanie pozytywnych postaw w stosunku do naszych czworonożnych przyjaciół. Przeprowadziliśmy  również wspólnie z dziećmi i ich rodzicami akcję zbierania karmy dla bezdomnych zwierząt. W akcje włączyli się  uczniowie szkoły podstawowej.

Zebrana karma zostanie przekazana dla podopiecznych Schroniska w Lipinach Górnych.

Nie bądźmy obojętni na los porzuconych i bezdomnych zwierząt! ZDJĘCIA

R. Dycha

08.03.2019

7-go marca nasza szkoła była gospodarzem Eliminacji Gminnych 42 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Laureatów eliminacji można sprawdzić TUTAJ.
Zapraszamy do galerii ZDJĘĆ.

Admin

08.03.2019

 „Dni otwarte w janowskich szkołach średnich”

   W dniu 6 marca uczniowie klas VIII i III gimnazjum udali się wraz z wychowawczyniami do Janowa Lub., aby poznać ofertę edukacyjną janowskich szkół średnich na rok szkolny 2019/2020. Zwiedzanie zaczęliśmy od Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, które oferuje pierwszoklasistom  naukę w klasach o pięciu profilach: biologiczno – chemicznym, humanistycznym, matematyczno – geograficznym, matematyczno – fizycznym i geograficzno – językowym. Licealiści przygotowali stoiska tematyczne zachęcające młodszych uczniów do podjęcia nauki w tej szkole. Następnym punktem programu była wizyta w  Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Zawodowym  im. Wincentego Witosa, w którym zaprezentowano  nie tylko dobrze wyposażone pracownie, ale także umiejętności uczniów tej szkoły. Jeśli marzysz o zdobyciu zawodu technika geodety, leśnika, żywienia i usług gastronomicznych, logistyka czy hotelarza – oferta tej szkoły jest dla ciebie. Poza tym szkoła kształci również w klasie mundurowej i w klasie ogólnej. Zespół Szkół Technicznych przygotował także bogatą ofertę edukacyjną. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie mogą zdobyć zawód w branżowej szkole I stopnia – fryzjer, krawiec, sprzedawca, wędliniarz, piekarz, cukiernik, kucharz, ślusarz, stolarz, murarz tynkarz, elektromechanik, mechanika pojazdów samochodowych, kierowca mechanik oraz nowość – lakiernik samochodowy. W technikum można zdobyć zawód – ekonomista, mechanik, informatyk, technolog drewna, fryzjer oraz technik budownictwa. Nowością od przyszłego roku szkolnego są: technik przemysłu mody, teleinformatyk oraz technik budowy dróg. Podsumowując, oferta edukacyjna janowskich szkól średnich jest bardzo zróżnicowana. Dokonując wyboru należy kierować się nie tylko bazą lokalową czy położeniem szkoły. Najważniejsze jest aby wybrać szkołę zgodnie z własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami, umożliwiającą możliwość rozwoju i zdobycia pracy w przyszłości. Dziękujemy organizatorom Dni Otwartych Janowskich Szkół Średnich za bardzo miłe przyjęcie naszych uczniów i nauczycieli w progach waszych szkół. ZDJĘCIA

B. Buryta

08.03.2019

"Wytycz sobie drogę przyszłości”

7 lutego 2019 r. grupa uczniów z klas VIII i III gimnazjum  Zespołu Szkół  w Dzwoli wzięła udział w warsztatach geodezyjnych „Wytycz sobie drogę przyszłości” zorganizowanych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lub. Uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się geodezja i  poznali specyfikę zawodu geodety. Wysłuchali opowieści na temat tego zawodu wygłoszonych przez panią Bożenę Draszek zastępcę naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, oraz Oliwię Stachowicz studentkę I roku geodezji i kartografii Uniwersytetu Przyrodniczego. Uczniowie technikum geodezyjnego zaprezentowali uczestnikom spotkania praktyczne wykorzystanie przyrządów wykorzystywanych w pracy geodety. Duże zainteresowanie wzbudziły zajęcia dotyczące historii i działania systemu GPS. Osoby pragnące zdobyć zawód technik geodeta mają możliwość kształcenia w Zespole Szkół im W. Witosa w Janowie Lub. ZDJĘCIA

B. Buryta

Foto: A. Boś Panorama Powiatu Janowskiego

08.03.2019

BAL W KRAINIE BAŚNI

Jak co roku w karnawale, w „tłusty czwartek” odbył się długo oczekiwany przez wszystkie dzieci z przedszkola i klas I-III bal przebierańców. Pomysłowość  rodziców nie miała granic. Przygotowali oni dla swoich pociech piękne, wyszukane i kolorowe stroje karnawałowe. Niezliczone księżniczki i królewny w powłóczystych sukniach, delikatne motylki, czarujące wróżki, nieustraszeni policjanci, spider-mani i batmani, to tylko niektóre z postaci przybyłe na nasz bal. Po wspaniałej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce przy rytmach wesołej muzyki, przeplatane zabawami i konkursami. Również w tym roku, tradycyjnie po zjedzeniu pysznych pączków, wybraliśmy króla i królową balu, którzy odtańczyli wspólny królewski taniec. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały salę balową. Ten cudowny bal nie mógł odbyć się bez zaangażowania rodziców. Bardzo dziękujemy im  za wspaniałe stroje, pączki, ciasteczka i inne  przekąski przygotowane dla uczestników zabawy. ZDJĘCIA

R. Dycha

25.02.2019

ZAPROSZENIE

Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów z klas IV - III gim. na Karnawałowy Bal Przebierańców.

Impreza odbędzie się w środę 27-go lutego 2019 w godzinach 17.00 - 20.00 na małej sali gimnastycznej.

Wszyscy przebierańcy wezmą udział w konkursie na najlepszy strój!

Dobra zabawa gwarantowana! :-)  Zapraszamy!                                                         SU

 

25.02.2019

Wnioski i deklaracje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/20 do pobrania w dziale DOKUMENTY.

Wszystkie aktualne informacje o rekrutacji znajdziesz TUTAJ!

Admin

12.02.2019

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.02.2019r. Publiczne Przedszkole w Dzwoli będzie czynne w godz. od 7:00 do 16:00.

Dyrekcja ZS w Dzwoli

11.02.2019

 Bezpieczne ferie

W przeddzień ferii zimowych w Zespole Szkół w Dzwoli odbył się apel profilaktyczny pod hasłem “Bezpieczeństwo - ważna sprawa… Czy nauka, czy zabawa!” Uczniowie klas IV i VIII przypomnieli najważniejsze zasady bezpieczeństwa, obowiązujące nie tylko podczas wypoczynku ale każdego dnia. O szczególne traktowanie hejtera - osoby zamieszczającej agresywne komentarze w Internecie,  poprosili w piosence “Przytul hejtera”. Po wystąpieniu uczniów głos zabrała pani Faustyna Łazur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lub. uczulając młodzież na niebezpieczeństwa wynikające z podejmowania zachowań ryzykownych. Następnie Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wręczył przedszkolakom i uczniom opaski odblaskowe, natomiast dyrektor Wiesław Mucha przekazał uczniom szkoły podstawowej kamizelki odblaskowe ufundowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. ZDJĘCIA

Drogie Dzieci!

     Nie zjeżdżajcie nigdy z górki na ulicę, można przy zabawie stracić własne życie.

     Zabawa na śniegu jest fajna i zdrowa, jeśli podczas zabawy rozsądek zachowasz.

     Pamiętajcie żeby kulki robić lekkie jak z bibułki.

     Moje drogie dzieci lód jest czasem słaby, więc nie wchodźcie na rzeki, stawy dla zabawy.

Na bezpieczne, zdrowe i sportowe ferie zapraszamy do szkoły w dniach 11.02 – 15.02.2019 r. , w godz. 9 - 12:30.

B. Buryta

04.02.2019

Foto relacja z kolejnego modułu warsztatów przyrodniczo-fotograficznych "Life+ dla Lasów Janowskich" do obejrzenia TUTAJ! Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ!

Admin

29.01.2019

Wywiadówka odbędzie się w środę 30-go stycznia o godzinie 16.00.

Admin

28.01.2019

Polonez z wczorajszej Zabawy Choinkowej już na stronie w dziale FILMY.

Admin

28.01.2019

Spotkanie z mieszkańcami Domu Opieki Społecznej Barka w Janowie Lubelskim.

Przybieżeli do Betlejem pasterze…., a 21 grudnia 2018 roku, przybieżeli do Zespołu Szkół w Dzwoli mieszkańcy Domu Opieki Społecznej  Barka w Janowie Lubelskim. Nasi Goście przybyli na zaproszenie uczniów klasy VII i  wychowawcy Ireny Basaj.

                    To niezwykłe spotkanie dwóch pokoleń zaowocowało szczególnymi przeżyciami, ponieważ 13-latkowie poznali nie tylko historię życia tych ludzi, ich osobowości, zainteresowania, ale również prywatne sympatie naszych gości, poznane w Domu Opieki Społecznej, tutaj w Janowie Lubelskim. Poprzez swobodną rozmowę poznaliśmy ich pasje, zainteresowania i znaczące sukcesy, jakie odnoszą w różnorodnych konkursach artystyczno- muzycznych, rzeźbiarskich i stolarskich. Otwartość mówienia o sobie, połączona z niezwykłą pokorą życia, została odwzajemnione podczas poznawania uczniów klasy VII, którzy również przedstawiali siebie, swoje sukcesy, zainteresowania, ale z przekorą i humorem odnosili się do szkolnej rzeczywistości. Nasi goście wzięli udział w klasowej wigilii, na której nie zabrakło barszczyku z uszkami, pierogów z kapustą i grzybami, kompotu z suszu, makowca, śledzika i wielu innych pysznie pachnących świętami potraw. Fundatorem potraw wigilijnych, a jednocześnie sympatykiem naszego spotkania był właściciel restauracji Myśliwska w Janowie Lubelskim Stanisław Mazur. Mieszkańcy Domu Opieki Barka zostali obdarowani prezentami świątecznymi, których fundatorem z Bożym błogosławieństwem był ks. Jerzy Basaj – Dyrektor Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Warszawie. Patronat nad tym niezwykłym spotkaniem objął dyrektor Zespołu Szkół w Dzwoli Wiesław Mucha, który składając naszym gościom życzenia, wyraził ogromne pragnienie czynienia dobra w otwartej i przyjaźnie wychowującej szkole. Po zakończonej wigilii nasi przyjaciele uczestniczyli również w przedstawieniu bożonarodzeniowych jasełek, przygotowanych przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem ks. Łukasza Nawrota.

                                                                                                                                Irena Basaj

28.01.2019

Konkurs plastyczny „Przybyli ułani pod okienko….” rozstrzygnięty.

                       Wydarzeniem, towarzyszącym obchodom 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, był ogłoszony konkurs plastyczny (przestrzenny) do pieśni ułańskiej Przybyli ułani pod okienko. Uczniowie klasy III zaprezentowali ją w pięknym układzie tanecznym podczas uroczystej akademii. Każda klasa naszej szkoły, biorąca udział w konkursie wykonała okienko dla ułanów w barwach narodowych. Komisja konkursowa w skład której weszły panie: Ewa Butryn, Iwona Jarosz oraz Małgorzata Kaproń oceniały prace pod względem kreatywności, innowacyjności i zgodności z tematyką. Zwycięzcami konkursu okazali się uczniowie klasy V ; drugie miejsce zdobyli uczniowie klasy I; natomiast trzecie miejsce uzyskały dziewczynki z klasy VII: Agata Flis, Angelika Papierz, Izabela Wiśniewska, Klaudia Szuba. Fundatorem nagród dla zwycięzców oraz dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie był Józef Woźnica, właściciel firmy Skup Złomu w Dzwoli.

                                                                                                                                Irena Basaj

28.01.2019

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

            Wyjątkowe spotkanie uczniów Zespołu Szkół w Dzwoli z historią naszej kochanej Ojczyzny przesycone było miłością,  tęsknotą a ponad wszystko umiłowaniem Jej wolności. Boso i skrępowani łańcuchami przeszliśmy przez okrucieństwo niewoli, słysząc bezwzględne pragnienia zagarnięcia ziem polskich przez Katarzynę II- carycę Wszech Rosji(wypowiedź w przedstawieniu po rosyjsku), Marię Teresę- cesarzową Austrii  i króla Prus- Fryderyka II (wypowiedź po niemiecku). Piękno i dostojeństwo uroczystych obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęto melodią The Second Waltz, po czym przedstawienie wyeksponowało cierpienie i ból uosobionej Polski. Słyszeliśmy kroczącą ciszę tysięcy naszych rodaków w przedstawionej minidramie, tańcu, pantomimie i rozmowach matki z dziećmi. Ukazywaliśmy na scenie altruizm zniewolonej Polski za pomocą wierszy, piosenek, podniosłych pieśni. Serdeczne podziękowania kierujemy do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Bieleckiego, który z tej okazji ufundował dla całe społeczności szkoły kotyliony oraz elementy strojów do tańca w barwach biało- czerwonych. Ogromne znaczenie miały tu brawa i uznanie zaproszonych na przedstawienie rodziców. Niezapomniana gra aktorów a także łzy świadczyły nie tylko o uznaniu, ale również  o wzruszeniu gości. ZDJĘCIA

                                                                                                          Irena Basaj

 

21.01.2019

W grudniu 2018r. w Zespole Szkół w Dzwoli odbył się zorganizowany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej konkurs pt. SZOPKA BOŻONARODZENIOWA. Do udziału w nim zaproszeni zostali wszyscy uczniowie naszej szkoły.

       Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką świąteczną i tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy przestrzennej  z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów. Na konkurs wpłynęło 19 prac, które były wykonane wieloma technikami. Każda wykonana szopka była wyjątkowa w swoim rodzaju.

        Ponieważ wszystkie prace wzbudziły zachwyt, organizatorzy oraz fundator nagród ks. Proboszcz Piotr Kubicz postanowili nagrodzić wszystkich uczestników.  Dodatkowo jury zdecydowało się wyróżnić prace odznaczające się szczególną pomysłowością, umiejętnością łączenia ze sobą różnych technik oraz ilością włożonej pracy. ZDJĘCIA

Uczniami biorącymi udział w konkursie byli:

·         Z klasy  I    Natalia Nalepa,

                 Daria Kaproń.

·         Z klasy  II   Michalina Grzywna,

                  Alicja Gzik,

                  Jakub Krasa,

                  Ksawery Moskal,

                  Nina Papierz,

                  Natalia Papierz,

                  Zuzanna Papierz,

                  Mateusz Piędzio,

                  Kamila Szpot,

·         Z klasy III Magdalena Balwierz

                  Emilia Buczan,

                  Patryk Flis

                  Aleksandra Powęska

                  Klaudia Łukomska

                  Krystian Nalepa,

                  Mateusz Świś

·         Z klasy IV i VI Mikołaj Wołoszyn,

                  Oliwia i Adrian Lewczyk,

·         Z klasy VII – praca zespołowa

J. Nalewajko

17.01.2019

Wczoraj grupa naszych uczniów brała udział w zorganizowanym przez panią Iwonę Marchut wyjeździe do Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Na zajęciach dzieci miały możliwość przeniesienia się w świat wirtualnej rzeczywistości, oraz programowania i sterowania robotami. Foto relację z wyjazdu obejrzysz TUTAJ.

Admin

11.12.2018

Akcja "100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości"


Uczniowie klasy szóstej naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości”, zainicjowanej przez nauczycieli geografii ze szkół różnego stopnia i różnych miejsc naszego kraju. Głównym celem akcji było upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, promocja regionu, z którego pochodzi szkoła oraz edukacja uczniów w zakresie wiedzy o swojej „Małej Ojczyźnie”. Wysłane przez nas kartki z fotografią Dzwoli, oprócz pozdrowień z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zawierały także krótką informację o naszej miejscowości i były pisane przez wszystkich uczniów klasy szóstej. Pocztówki, które otrzymaliśmy z wielu różnych miejscowości naszego kraju, zostały zaprezentowane na tablicy przy sali nr 213.Obecnie tradycyjne wysyłanie pocztówek odchodzi w niepamięć. Piszemy do siebie przede wszystkim maile, sms-y czy też wiadomości na portalu społecznościowym. Wszyscy idziemy z duchem czasu, zapominając, że pisanie tradycyjnych pozdrowień ćwiczy motorykę, wyobraźnię i cierpliwość oraz w oczywisty sposób rozwija kreatywność. Wysyłanie widokówek jest czymś wyjątkowym, magicznym, regionalnym i bardzo często staje się oryginalną pamiątką na długie lata, dlatego warto przypomnieć ten sposób komunikowania się. Akcja została uznana przez Biuro Programu „Niepodległa” prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jedno z wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo dziękujemy jednej z mieszkanek Dzwoli, która życzyła sobie pozostać anonimowa, za sfinansowanie zakupu znaczków do kartek.

Monika Misa

26.11.2018

 DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

          Zapraszamy wszystkich uczniów od IV klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum na dyskotekę, która odbędzie się dnia 29.11.2018 (tj. czwartek) w naszej szkole. Zabawa rozpocznie się o 16.00, a zakończy o godz. 20.00. W planie przewidziane są różne wróżby, połączone z tańcem i rozrywkami. :-)

SU

14.11.2018

Ogłoszenie

Dyrektor ZS Dzwola zaprasza na spotkanie
z rodzicami, które odbędzie się
dn. 22 listopada ( tj. czwartek)
o godz. 1600 w sali gimnastycznej.
Spotkanie rozpocznie się występem artystycznym dzieci z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, a następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.
                                                                                          Dyrektor ZS w Dzwoli

12.11.2018

W związku z obchodami 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę społeczność naszej szkoły podjęła szereg działań mających na celu upamiętnienie tego ważnego święta oraz kształtowanie postawy patriotyzmu i dumy narodowej. W dniu 6 listopada odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Polska – moja Ojczyzna” skierowany do wszystkich uczniów. Do udziału w konkursie zgłosiło się 56 uczniów i uczennic. Prace zostały wykonane samodzielnie na świetlicy szkolnej. Komisja konkursowa:  I. Marchut, S. Śliwińska, P. Ostrowski i T. Jaszek, dokonała wyboru prac wyróżniających się oryginalnością, zgodnością z tematem konkursu oraz walorami estetycznymi. Wyniki przestawiają się następująco:

Kategoria Przedszkolaki:

I miejsce: Tomasz Dyjach - grupa „0”

II miejsce: Kamil Flis - grupa „0”

III miejsce: Natalia Malec – grupa „3-4 latki”

Kategoria Uczniowie kl. I - III:

I miejsce: Aleksandra Powęska – kl. III

II miejsce: Justyna Jaszek – kl. III

III miejsce: Magdalena Balwierz – kl. III

Kategoria Uczniowie kl. IV - VI:

I miejsce: Kinga Nalepa – kl. V i Sylwia Rząd - kl. VI

II miejsce: Karolina Ksykiewicz – kl. IV

III miejsce: Patryk Abram – kl. V

Kategoria Uczniowie kl. VII – III gimnazjum:

I miejsce: Natalia Szpot – kl. VIII

II miejsce: Dominika Barankiewicz – kl. VII

III miejsce: Klaudia Szuba – kl. VIII

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy z rąk dyrektora szkoły Wiesława Muchy.

B. Buryta

12.11.2018

Pasowanie na Przedszkolaka

08 listopada odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka.

W obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców oraz swoich starszych kolegów maluchy zaprezentowały swój program artystyczny, złożyły uroczystą przysięgę i tym samym zostały włączone do grona przedszkolaków.

Każdego przedszkolaka Pan dyrektor pasował przez dotknięcie jego ramienia dużą, zieloną kredką. Na znak przyjęcia do grona przedszkolaków każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i upominek na dobry początek edukacji przedszkolnej. Uroczystości towarzyszył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. ZDJĘCIA

Maria Flis

29.10.2018

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się warsztaty fotograficzne dla uczniów klas 4-6. Organizowane są w ramach programu „W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich”. Zaplanowane są w czterech modułach wyjazdowych na przyrodniczo-fotograficzne warsztaty terenowe w miejscowości Pikule, w rezerwacie przyrody Imielty Ług, na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie przyrody Szklarnia oraz na Porytowym Wzgórzu w rezerwacie przyrody Lasy Janowskie. Więcej o programie na stronie www.janowskie.rdos.lublin.pl.
Zdjęcia z dzisiejszych zajęć do zobaczenia TUTAJ.

Admin

26.10.2018

Admin

25.10.2018

Bieg uczniowskiej SZTAFETY DLA NIEPODLEGŁEJ odbył się 18 października 2018 r. 100 uczniów w barwach narodowych przebiegło sztafetę, w ten sportowy sposób upamiętniając setną rocznicę niepodległości Polski. ZDJĘCIA

Maria Kamińska

25.10.2018

Obchody Dnia głośnego czytania
„Szkolnych przygód Gangu Słodziaków”
oraz podsumowania konkursu „Czytaj codziennie”

 

Uczniowie klasy I, II, III szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie organizowanym przez Jeronimo Martins Polska, czytając codziennie przez 21 dni książkę autorstwa Renaty Piątkowskiej pt. „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”.
W ramach konkursu wykonali następujące zadania:

- uczniowie klasy I stworzyli historyjkę obrazkową;

- uczniowie klasy II wykonali komiks;

- uczniowie klasy III napisali opowiadanie.

Najlepsze prace konkursowe zostały nagrodzone.

Maria Kamińska

22.10.2018

WYCIECZKA DO PIEKARNI

W piątek 19 października starszaki odwiedziły piekarnię. Podczas wycieczki obserwowały pracę piekarza, poznały etapy powstawania chleba oraz składniki potrzebne do jego produkcji. Przedszkolaki z zaciekawieniem przyglądały się maszynom oraz narzędziom potrzebnym piekarzowi w pracy. Na koniec dzieci zostały obdarowane pysznymi babeczkami.

Dziękujemy właścicielom oraz pracownikom piekarni, dzięki którym możliwa była realizacja wycieczki. ZDJĘCIA

Jadwiga Jaszek

22.10.2018

DZIEŃ MARCHEWKI

Dlaczego każdej jesieni obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień Marchewki? Powodów jest wiele, a oto kilka z nich:

- marchewka to najczęściej wykorzystywane warzywo w kuchni – można z niej przyrządzić smaczne i pożywne soki oraz mnóstwo dań, sałatek, surówek i deserów;

- lubią ją zarówno dzieci jak i dorośli;

- spośród wszystkich warzyw, występujących w Polsce, marchewka to najbogatsze źródło beta-karotenu, który poprawia widzenie, stymuluje prawidłowy wzrost, wzmacnia odporność i świetnie wpływa na skórę;

- zawiera mnóstwo witamin i minerałów. 

Dlatego właśnie marchewka ma swoje święto w kalendarzu imprez przedszkolnych. ZDJĘCIA

Jadwiga Jaszek

16.10.2018

Dnia 12.10. bieżącego roku w Zespole Szkół w Dzwoli obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły słowem i piosenką, uświetnili ten wyjątkowy dzień w życiu szkoły. Wiele ciepłych i życzliwych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników szkoły. Podczas uroczystości zaprezentowali się uczniowie klas młodszych, szkolny chór, zaś o dobry humor zadbali uczniowie klas IV, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, którzy przygotowali skecz pt. ,,Ze szkolnej ławy”. Na zakończenie głos zabrał Pan Dyrektor – Wiesław Mucha, który podziękował nauczycielom za zaangażowanie i życzył wytrwałości w pracy. Kolejną niespodzianką dla nauczycieli i pracowników szkoły był słodki upominek przygotowany przez Radę Rodziców – tort wraz z najlepszymi życzeniami.

                       Elżbieta Kapica, Iwona Sołtys

15.10.2018

Wycieczka do Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim

Na  początku wycieczki dzieci z klas I-III obejrzały wystawę przyrodniczą znajdującą się w budynku nadleśnictwa. Szczególna uwagę dzieci zwróciły na  wilka, łosia i głuszca. Następnie oglądaliśmy Arboretum leśne na którym znajduje się około 300 gatunków roślin z całego świata oraz liczne kładki,  zadaszenia, oczka wodne, mostki i ścieżki. Najpiękniejsze jednak było tutaj wrzosowisko. Dzieci poznały historię kolejki wąskotorowej i mogły dotknąć lokomotyw. Byliśmy jeszcze w rezerwacie Szklarnia gdzie największą atrakcją były koniki biłgorajskie. Z kolei na ścieżce edukacyjnej na Porytowym Wzgórzu uczniowie poznali historię największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich, oddali hołd poległym żołnierzom oraz odbyli ciekawą lekcję z rozpoznawania tropów różnych zwierząt zamieszkujących ten teren. Na koniec zajęć dzieci mierzyły obwód mrowiska i rysowały mrówkę. W nagrodę  dostały od pracowników nadleśnictwa magnesy z rysunkami zwierząt i znaczki odblaskowe. Wycieczka była bardzo ciekawa i wiele wniosła w edukację przyrodniczo- historyczną dzieci. ZDJĘCIA

                                                                                                              Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

8.10.2018

W środę (03.10.2018) odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Uczestniczyli w niej uczniowie od klasy IV do klasy III gimnazjum. Imprezę prowadzili DJ-e Dawid Bielecki i Patryk Dyjach. Na początku wiele osób podpierało ściany, ale po chwili każdy był na parkiecie. Bawiliśmy się świetnie. Dziękujemy wszystkim za przyjście. ZDJĘCIA

SU

01.10.2018

Dyskoteka!

Odbędzie się w środę (03.10.2018r.).

Od godziny 17:00 do 20:00.

Zapraszamy od klasy IV szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum.

SU

01.10.2018

OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY

Miesiąc wrzesień nieodłącznie kojarzy nam się z wybuchem II wojny światowej. W związku z tym w naszej szkole, która nosi imię „Bohaterów września 1939”,  odbył się uroczysty apel ku pamięci poległym w walkach pod Dzwolą. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan wójt Stanisław Rożek, Pani Sekretarz Gminy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz były Pan Dyrektor Szkoły Stanisław Rawski. Gościem  honorowym był Wojciech Stręciwilk - pasjonat historii. Bardzo ciekawie opowiedział o wydarzeniach, które rozgrywały się 29 i 30 września 1939 r. na terenie obecnej gminy Dzwola. Była to bardzo cenna lekcja historii. Następnie dzieci i młodzież- wierszami, piosenkami i tańcem, oddały hołd bohaterom pamiętnego września. Apel poruszył serca słuchaczy. ZDJĘCIA

Organizatorzy – Janina Nalewajko, Sylwia Śliwińska, Marzena Koszałka i Tomasz Jaszek.

Maria Kamińska

26.09.2018

DYREKTOR i RADA PEDAGOGICZNA

Zespołu Szkół w Dzwoli

serdecznie zapraszają

na  uroczyste obchody 79 rocznicy

WALK POD DZWOLĄ         

Uroczystość odbędzie się 28 września 2018 r.

w Zespole Szkół w Dzwoli.

Porządek:

  900 – Msza Św.

        – złożenie wieńca i zapalenie zniczy przed pomnikiem

1000 – akademia  w wykonaniu uczniów ZS Dzwola

Dyrekcja

25.09.2018

Rajd rowerowy kl. VI

Aktywność fizyczna to jeden z warunków zachowania świetnej formy, zdrowia i dobrego samopoczucia. Mając to na uwadze, uczniowie kl. VI zorganizowali rajd rowerowy do Janowa Lub. W towarzystwie opiekunów pani B. Buryty i P. Ostrowskiego pokonywali niełatwą trasę Parku Linowego. Wszyscy wykazali się odwagą i doskonałą sprawnością fizyczną. Po takim wysiłku z przyjemnością oddali się odpoczynkowi przy ognisku i pieczeniu kiełbasy. Był to pierwszy klasowy rajd rowerowy, podczas którego wszyscy uczniowie wykazali się znajomością zasad bezpiecznego zachowania się na drodze. ZDJĘCIA

B. Buryta

25.09.2018

Rajd rowerowy kl. VIII i III gimnazjum

Korzystając z pięknej i słonecznej pogody uczniowie klasy VIII i III gimnazjum pod opieką ks. Łukasza Nawrota, Iwony Sołtys, Barbary Buryty i Piotra Ostrowskiego wybrali się na rajd rowerowy do Janowa Lubelskiego. Wyruszyliśmy rano, poprzez Konstantów, Krzemień i Zofiankę, podziwiając okoliczne uroki przyrody. Zwolennicy niesamowitych wrażeń mogli spróbować swoich sił w Parku Linowym. Po wyczerpującym pokonywaniu przeszkód na wysokościach udaliśmy się w drogę powrotną. W Lasach Janowskich rozpaliliśmy ognisko w miejscu do tego przeznaczonym.
Głównym celem rajdu było promowanie zdrowego stylu życia,  propagowanie bezpiecznej turystyki rowerowej, a przede wszystkim wzmacnianie poczucia  przynależności do Ojczyzny, kształtowanie postaw patriotycznych w przeddzień 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. ZDJĘCIA

B. Buryta

17.09.2018

„Bezpieczna droga do szkoły”

Pierwszy tydzień edukacji już za nami. W okolicy szkoły wzmożony ruch pieszych i samochodów. Dzieci zafascynowane nowym rokiem szkolnym zapominają o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. O wypadek nie trudno, bo myśli jeszcze „na wakacjach”.  Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych uczniów naszej szkoły, w dniu 5 września zorganizowano spotkanie dzieci z  klas I –III z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lub.   Pogadankę nt. „Bezpieczna droga do szkoły” wygłosiła st. asp. Faustyna Łazur. Wyjaśniła, jak ważne jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Dzieci wskazały miejsca w pobliżu szkoły, które uważają za najbardziej niebezpieczne. Wszyscy otrzymali odblaski i zadeklarowali, że będą je nosić. Na zakończenie spotkania mł. asp. Paweł Pikula przybliżył dzieciom pracę dzielnicowego oraz zademonstrował policyjny radiowóz.

Bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego zależy przede wszystkim od dorosłych. Pamiętajmy zatem o przewożeniu dzieci w fotelikach, wysadzaniu dziecka z samochodu od strony chodnika i szczególną ostrożność jeśli poruszamy się w okolicy szkoły. ZDJĘCIA

B. Buryta

10.09.2018

Ogłoszenie

Dyrektor ZS Dzwola zaprasza na spotkanie z rodzicami
dn. 12 września (tj. środa) godz. 1600

- spotkanie z wychowawcami klas

- wybór Rady Rodziców

- spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem szkoły

Dyrekcja

1.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 3-go września w poniedziałek.  ZDJĘCIA

Admin

 

Archiwum 2017/18

Archiwum 2016/17

Archiwum 2015/16

Archiwum 2014/15

Archiwum 2013/14

Archiwum 2012/13

Archiwum 2011/12

Archiwum 2010/11

Archiwum 2009/10

Archiwum 2008/09

 


Zaprzyjaźnione Szkoły i Instytucje:

ZS w Kocudzy

ZS w Krzemieniu

Ośrodek Kultury

Gmina Dzwola

Szkoły średnie w naszym regionie:

Janów Lubelski

Liceum Ogólnokształcące

ZS

ZSZ

Biłgoraj:

ZSL

ZSZIO

RCEZ

ZSBIO

LOONZ

KGILO

Edukacja:

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Ministerstwo

Kuratorium

OKE Kraków

CKE

Szkola.net

OEIIZK

Szkoly.edu

Profesor.pl

Eduinfo

Ore.edu

Rozrywka:

Zyraffa
 

 

Copyright by ZSDzwola.pl '2014                                       Uwagi do strony: tjaszek1980@gmail.com